Handelsbetingelser

Restaurant Odense golfklub henviser ved alle bestillinger til – HORESTA´S – generelle afbestillingsregler som kan læses her:

Ved eventuel afbestilling af selskabslokale senere end 3 måneder forud for arrangementets afholdelse, er restauranten berettiget til en godtgørelse svarende til 50% af det betalte depositum. Ved afbestilling før ovennævnte tidspunkt tilbagebetales 100% af det forudbetalte depositum på nær et administrationsgebyr på kr 500.

Restauranten vil bestræbe sig på at udleje de pågældende selskabslokaler til et tilsvarende arrangement til anden side, i hvilket tilfælde erstatningspligten for det annullerede vil bortfalde.

Vedrørende afbestilling:
Afbestilling af et selskabsarrangement på over 12 personer skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse. For selskabsarrangementer på under 10 personer dog kun 2 uger.

Ved afbestilling af hele arrangementet eller ved reduktion på mere end 25% i antallet af bestilte couverter efter nævnte tidspunkt, men dog inden 6 døgn før arrangementets afholdelse, kræves en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte couverter, ved reduktion dog for det afbestilte antal udover 25%.

Desuden kan restauranten kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, optræden og deslige.

Ved afbestilling af selskabsarrangement senere end 6 døgn forud for arrangementets afholdelse er kroen berettiget til godtgørelse, der svarer til 100% af samtlige ydelser.

Couvertændring under 5% kan foretages indtil tre døgn før arrangementets start, uden erstatning.

Strejke, lockout, brandskade eller lignende skade, indskrænkninger i leverance samt lignende uforudsigelige hændelser, der er udenfor restauranten kontrol, berettiger restauranten til at hæve aftalen uden skadeserstatning af nogen art. Der tages sædvanligt forbehold overfor statsmagtsindgreb overfor hotelbranchen samt f.eks. afgiftsændringer eller lignende, der berettiger kroen til tilsvarende prisforhøjelser.

René Brun Pedersen